xəbərdarlıq

xəbərdarlıq
is.
1. Xəbərdar etmə, məlumat vermə, qabaqcadan demə, bildir- mə. Xəbərdarlıq üçün gələn qadın Tanya idi. A. Ş.. Dəstə hərəkətə gəlməkdə ikən, kiminsə bərkdən bu xəbərdarlığı eşidildi. . Ə. Ə.. Zərqələmin bu xəbərdarlıqdan məqsədi vardı. Ə. S..
2. Qəbahət edənə bir daha qəbahəti təkrar etməmək üçün verilən göstəriş. Xəbərdarlıq etmək – qabaqcadan demək, bildirmək, çatdırmaq. . . Güldəstə gərgin halda xəbərdarlıq etdi. H. Seyidbəyli. Usta əlindəki taxtanı kəndirlə möhkəm bağladı, xəbərdarlıq edib kəndiri dartdı. M. Süleymanov. Xəbərdarlıq vermək – xəbərdar etmək, qabaqcadan demək, bildirmək. <Toğrul:> Yoldaş İmamyar doğru deyir, <Yaşar> mənə demişdi, . . xəbərdarlıq vermişdi. C. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • dəftərdarlıq — is. rəs. Dəftərdarın işi, vəzifəsi. İdarədə dəftərdarlıq etmək. Dəftərdarlığa aid işlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ixtar — ə. 1) xatırla(t)ma; 2) bildirmə, elan etmə, xəbərdarlıq etmə; 3) bildiriş, xəbərdarlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məlumat — is. <ər. «məlum» söz. cəmi> 1. Bir şey haqqında bilik, xəbərdarlıq. <Ənisə> özünü bilik və məlumatca heç kəsdən aşağı tutmayırdı. S. H.. Həcər qarının çox geniş məlumatı və zəngin təcrübəsi var idi. Ə. S.. 2. Bir şey haqqında şifahi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xatırladılma — 1. «Xatırladılmaq»dan f. is. 2. Xəbərdarlıq edilmə, məzəmmətləndirilmə; xəbərdarlıq. Guya Zeynal vəzifəsinə çox soyuq baxır, dəfələrlə özünə xatırladılmasına baxmayaraq, səhlənkarlıqdan qalmırmış. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • agahi — f. 1) xəbərdarlıq; 2) gözüaçıqlıq; 3) ayıqlıq, sayıqlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • e’lamnamə — ə. və f. bildiriş vərəqəsi, xəbərdarlıq vərəqəsi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hiras — f. 1) qorxu, qorxma, hürkmə; 2) çəkil saqın (xəbərdarlıq məqamında işlədilir) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sərdari — f. başçılıq, sərdarlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • agahlıq — is. Xəbərdarlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşnalıq — is. 1. Dostluq, yaxınlıq, tanışlıq. Aşnalıq etmək. Aşnalığı kəsmək. – <Səkinə xanım:> Çox çox razıyam, Ağa Kərim ki aşnalığı unutmayıb, öz dostunun bacısını belə vaxtlarda yad edirsən! M. F. A.. <Kitabpaylayan:> Mən Mirzə Fətəlini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”